​​​​​​​​​​​​​​

To Wisdom with Honour | Hei te Mātauranga i ōu nei Mana